Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Do 30 kwietnia 2017 r. można składać prace w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie na temat ochrony życia ludzkiego. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016. Szczegółowe informacje

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje prace z zakresu następujących dyscyplin naukowych: 

  • filozofii, 
  • teologii, 
  • historii, 
  • historii sztuki, 
  • socjologii, 
  • nauk o polityce,
  • nauk prawnych.

Autor najlepszej pracy magisterskiej otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2 000 zł. Autor najlepszego doktoratu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł. Autorzy najlepszych prac otrzymają także możliwość publikacji. 
 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w regulaminach jest na stronie internetowej Ordo Iuris prace magisterskie i prace doktorskie.
Strona internetowa konkursu.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach