Praktyki u Marszałka

 

Już po raz trzeci Marszałek Województwa Mazowieckiego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów mazowieckich uczelni wyższych, otwierając przed nimi szansę zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.

 

Od 3 kwietnia 2017 r. ruszył nabór na III edycję programu „Praktyki u Marszałka” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Do składania aplikacji zapraszamy studentów studiów stacjonarnych, studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie Mazowsza i zameldowanych w naszym województwie. W ramach praktyk oferujemy w szczególności możliwość zapoznania się z organizacją urzędu, jego otoczeniem prawnym, realizowanymi zadaniami, kulturą organizacyjną i wdrożonymi systemami zarządzania.

Co?

Miesięczne, wakacyjne praktyki dla studentów (praktyka miesięczna trwająca 150 godzin zegarowych)

Oferowane przez urząd praktyki są płatne w wysokości 1950 zł brutto (w ramach umowy zlecenia).

Kto?

Studenci studiów stacjonarnych po II zaliczonym roku tj. którzy w dniu składania wniosku mają poświadczony, zaliczony drugi rok studiów, są zameldowani i studiujący na uczelniach państwowych oraz prywatnych na terenie województwa mazowieckiego.

Liczba miejsc: 100

Gdzie?

Praktyki będą realizowane w następujących departamentach i delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Kancelaria Marszałka

Kancelaria Sejmiku

Departament Organizacji

Departament Opłat Środowiskowych

Departament Kultury, Promocji i Turystyki

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Departament Geodezji i Kartografii

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych

w delegaturach w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach 

Kiedy?

W lipcu, sierpniu i wrześniu 2017 r.

Każdy ze studentów może uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce.

Rekrutacja na praktyki:

Rekrutacja na III edycję programu rozpocznie się 3 kwietnia 2017 r. i potrwa do 18 kwietnia 2017 r.

 

„Wniosek o przyjęcie na praktyki” wraz z regulaminem organizacji praktyk dostępne są w informacji: Zasady rekrutacji na praktykę.

 

Zgłoszenia można składać osobiście – w punktach kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Okrzei 35 (IV piętro pok. 424a) lub w delegaturach urzędu w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu lub Ostrołęce, a także wysyłać pocztą na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

 

Zaświadczenie:

Na zakończenie praktyki każdy ze studentów otrzyma zaświadczenie o ukończonej praktyce.

 

Informacje i kontakt:

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: praktyki@mazovia.pl

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach