Dyżury Pełnomocników ds. praktyk

Na każdym wydziale dla poszczególnych kierunków studiów został wyznaczony pełnomocnik dziekana ds.praktyk, z którym można się skontaktować drogą meilową, jak również podczas wyznaczonych dyżurów w czasie trwania semestru.

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach